Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu
Mobile image

Uvek tu za celu

porodicu!

Saznajte više
Product poster

Bol i temperatura

Meda Hero i majka u stanu

Bol je neprijatno senzorno i emotivno iskustvo udruženo sa aktuelnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisano u uslovima takvog oštećenja.

Saznajte više
Meda Hero i majka u stanu

PROIZVODI FEBRICET