Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Bol i temperatura

BOL

Osoba sa bolom u glavi

Šta je, kako nastaje i vrste?

Bol je neprijatno senzorno i emotivno iskustvo udruženo sa aktuelnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisano u uslovima takvog oštećenja

Nociceptivan bol je bol koji nastaje zbog aktuelnog ili pretećeg oštećenja ne-nervnog tkiva, kao posledica aktivacije receptora za bol (tzv. nociceptora). Nociceptor je senzorni receptor u perifernom somatosenzornom nervnom sistemu koji je sposoban da prenosi i dešifruje stimuluse koji oštećuju ili prete da oštete normalna tkiva.

Neuropatski bol je prouzrokovan lezijom ili bolešću somatosenzornog nervnog sistema. Nauropatski bol je klinički opis koji zahteva postojanje očigledne lezije ili bolesti koje zadovoljavaju potvrđene neurološke dijagnostičke kriterijume.1

Osoba sa bolom u glavi

TEMPERATURA

Meda nosi Febricet sirup

Šta je, kako nastaje i koje vrste postoje?

Povišenom telenom temperaturom se smatra povišenje iznad 37 stepeni Celzijusa, a povišenje temperature iznad 38 stepeni Celzijusa smatra se značajnim. Povišena telesna temperatura je korisna telesna reakcija koja pomaže da se telo izbori sa infekcijama. Povišena telesna temperatura je posledica imunog odgovora tela na spoljne štetne prouzrokovače, kao npr. virusne, bakterijske i gljivične infekcije, neke lekove, ili neke toksine.2

Meda nosi Febricet sirup

ZAŠTO JE VAŽNO LEČITI BOL

Muškarac i žena doručkuju

Bol predstavlja fiziološki i psihološki stres za organizam. Prisustvo bola angažuje brojne organske sisteme (npr.imuni i neuroendokrini sistem). Nelečen bol umanjuje funkciju imunog sistema i menja neuroendokrine funkcije. Prema dužini trajanja i krajnjem ishodu bol može biti akutan i hroničan. Akutan bol, prestaje izlečenjem, predvidljivog je kraja i obično traje manje od 3 meseca u toku godine. Hroničan bol je onaj koji traje duže od normalnog vremena potrebnog za ozdravljenje. To je patološki bol koji se ne tretira kao simptom, već kao krajnje stanje, celokupan organizam reaguje fizičkim i psihičkim iscrpljivanjem, čineći veliki medicinski i socijalni problem. Ukoliko se ne leči, uvodi bolesnika u depresiju, anksioznost i demoralizaciju.3

Muškarac i žena doručkuju

ZAŠTO JE VAŽNO LEČITI TEMPERATURU

Meda Hero u igri

Iako se mnogi pacijenti brinu da povišena temepratura sama po sebi može da izazove oštećenja, srednje povišena temperatura (38-40°C) koja je uzrokovana akutnim oboljenjem, odrasle osobe dobro podnose. Međutim, visoka temperatura može da bude štetna (temperatura>41°C). Kao rezultat ove povišene temperature javlja se poremećaj funkcije ćelija i konačno oštećenje većine organa.
Kako povišena temperatura može da poveća stopu bazalnog metabolizma (BMR) za oko 10-12% za svaki 1°C iznad 37°C, dolazi do pogoršanja postojeće srčane slabosti ili smanjene funkcije pluća. Povišena temperatura takođe može da pogorša mentalno stanje kod pacijenta sa demencijom.4

Meda Hero u igri
  1. IASP Taxonomy 2012 http://www.iasp-pain.org
  2. http://www.medicinenet.com/analgesics_antipyretics/page5.htm#ace
    Acute Pain and Immune Impairment. IASP Pain Clinical updates. Volume XIII, No. 1 March 2005
  3. Jovanović LB. Specifičnosti hroničnog bola u definisanoj populaciji starih - socio-demografski, medicinski i psihološki aspekti. Univerzitet u Beogradu: Beograd, 12. septembar 2006. [MAGISTARSKA TEZA]
  4. Allan R. Tunkel, MD, PhD, 2012
    http://www.merckmanuals.com/professional/infectious-diseases/biology-of-infectious-disease/fever#v997196

Pogledaj Febricet proizvode

Saznajte više
Meda Hero sa proizvodima