Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Febricet® tablete od 500mg

ŠTA JE LEK FEBRICET I ČEMU JE NAMENJEN?1

Lek Febricet sadrži aktivnu supstancu paracetamol, koja pripada grupi analgetika i antipiretika.

1 tableta sadrži paracetamol 500 mg

Analgetici su lekovi koji otklanjaju bolove, a antipiretici su lekovi koji snižavaju povišenu telesnu temperaturu. Lek Febricet se koristi u terapiji blagog do umerenog bola poput glavobolje, migrene, neuralgije, zubobolje, suvoće grla, kod menstrualnih bolova, za simptomatsko olakšanje kod istegnuća, uganuća i reumatskog bola i kod gripa, groznice i prehlade praćene povišenom temperaturom.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FEBRICET?2

Lek Febricet ne smete koristiti:

Febricet tablete ne smete uzimati ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na paracetamol ili neki od sastojaka leka (videti Šta sadrži lek Febricet tablete).
Takođe ih ne smete uzimati ako već koristite neki preparat koji sadrži paracetamol.

Kada uzimate lek Febricet, posebno vodite računa:
Ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega, uključujući oboljenje jetre izazvano alkoholom ili G-6- PD deficijenciju (nasledno oboljenje koje dovodi do smanjenog broja crvenih krvnih zrnaca)

Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući I one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ovo se posebno odnosi na korišćenje sledećih lekova:

  • metoklopramid ili domperidon (za lečenje mučnine ili povraćanja)
  • holestiramin (za lečenje povišenog nivoa holesterola)
  • antikoagulanse (lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi, na primer varfarin)
  • hloramfenikol (za lečenje bakterijskih infekcija)


Uzimanje leka Febricet sa hranom ili pićima


Hronična upotreba alkohola povećava rizik od oštećenja jetre kod pacijenata koji uzimaju paracetamol.

Primena leka Febricet u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek Febricet tablete možete uzimati i ukoliko ste trudni ili dojite, ali kao i pri primeni drugih lekova, potrebno je da se posavetujete sa svojim lekarom.
Ukoliko imate nekih pitanja, obratite se Vašem lekaru.


Uticaj leka Febricet na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ne postoje podaci o uticaju leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom I rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Febricet

Lek Febricet tablete sadrže ulje ricinusa, zbog čega se mogu javiti stomačne tegobe i proliv.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FEBRICET?3

Febricet tablete se primenjuju oralno.

Odrasli (uključujući i starije) i deca uzrasta iznad 12 godina
2 tablete na svakih 4-6 sati, do maksimalno 8 tableta dnevno.

Deca od 6 do 12 godina
½-1 tableta na svakih 4-6 sati, do maksimalno 4 tablete dnevno.

Deca do 6 godina
Febricet tablete nisu pogodne za decu uzrasta do 6 godina.
Ne primenjivati duže od 3 dana bez prethodne konsultacije sa lekarom ili farmaceutom.

  1. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek - Febricet ®, tableta, 12 x 500 mg. Broj rešenja za lek Febricet®, tablete : 515-01-07489-13-001 od 17.07.2014.
  2. Ibid
  3. Ibid