Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Febricet® sirup

ŠTA JE LEK FEBRICET I ČEMU JE NAMENJEN?1

Lek Febricet, sirup sadrži aktivnu supstancu paracetamol i koristi se kod dece za ublažavanje bolova pri izbijanju zuba, zubobolje i bolova u grlu, kao i za snižavanje povišene telesne temperature koja često prati prehladu i grip i dečje infektivne bolesti kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške.

5ml sirupa sadrži paracetamol 120mg

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FEBRICET?2

Lek Febricet ne smete koristiti:

 • kod postojanja alergije (preosetljivosti) na paracetamol ili na bilo koju drugu pomoćnu supstancu u preparatu (videti sastav leka)


Kada uzimate lek Febricet, posebno vodite računa:

Pre primene leka Febricet sirup, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ukoliko:

 • Vaše dete pati od problema sa jetrom ili bubrezima
 • je prevremeno rođeno i mlađe je od 3 meseca
 • pati od netolerancije na neke šećere


Lek Febricet sirup ne treba koristiti istovremeno sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol.

Kod odojčadi uzrasta 2 – 3 meseca ne treba primenjivati više od 2 doze leka.

Ne treba primenjivati više od 4 doze leka u periodu od 24 sata.

Lek treba primeniti u intervalu od najmanje 4 sata između doza.

Lek ne treba primenjivati kod dece duže od 3 dana bez prethodnog saveta sa lekarom ili farmaceutom.

U slučaju predoziranja odmah je potrebno obratiti se lekaru, čak i ukoliko se pacijent dobro oseća, zbog postojanja rizika od nepovratnog oštećenja jetre.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Pre primene leka Febricet sirup, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ukoliko je Vaše dete na terapiji:

 • metoklopramidom ili domperidonom (za lečenje mučnine i povraćanja)
 • varfarinom ili drugim lekovima (za sprečavanja krvnih ugrušaka)
 • holestiraminom (za sniženje nivoa masti u krvi)


Uzimanje leka Febricet sa hranom ili pićima


Ovaj lek može biti štetan za osobe koje su zavisne od alkohola ili imaju alkoholno oboljenje jetre. Ne konzumirajte alkohol (vino, pivo, žestoko piće) u toku primene leka Febricet.

Primena leka Febricet u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka Febricet na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lek Febricet nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Febricet

Ovaj lek sadrži 100mg/5mL 96% etanola, što može biti štetno za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre i epilepsijom.

Lek Febricet sirup sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FEBRICET?3

Lek Febricet uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek je namenjen za oralnu upotrebu kod dece.
Ne primenjivati veće doze leka od onih datih u tabeli.
Uvek koristiti kašičicu koja je dostupna uz pakovanje leka.
Ne upotrebljavati istovremeno druge lekove koji sadrže paracetamol.

DOZIRANJE

 • Nemojte primenjivati više od 4 doze u periodu od 24 sata
 • Lek primeniti u intervalu od najmanje 4 sata između doza
 • Nemojte davati lek Febricet sirup detetu duže od 3 dana, bez saveta Vašeg lekara.


Ne preporučuje se primena leka kod beba mlađih od 2 meseca, ukoliko Vaš lekar ne odluči drugačije.
Ne primenjivati veće doze leka od propisanih.
Ukoliko se simptomi ne poboljšaju u roku od 3 dana, obratite se Vašem lekaru.
Produžena primena leka bez nadzora lekara može biti štetna.

Lekar će odlučiti o doziranju kod prevremeno rođene i dece mlađe od 3 meseca.

 1. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek - Febricet ®, sirup 100 ml ( 120 mg/ 5 ml). Broj rešenja za lek Febricet sirup : 515-01-03811-13-001 od 28.11.2013.
 2. Ibid
 3. Ibid