Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Febricet® supozitorije

ŠTA JE I ČEMU JE NAMENJEN?1

Lek Febricet supozitorije sadrže analgetik/antipiretik paracetamol.

1 supozitorija sadrži paracetamol 200mg

Koristi se za suzbijanje blagih do umereno jakih bolova i/ili sniženje povišene temperature. Namenjen je za primenu kod stanja kao što su: glavobolja, zubobolja, bolovi u mišićima, stanja slična gripu.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FEBRICET SUPOZITORIJE?2

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Febricet supozitorije ne smete koristiti kod:

  • postojanja preosetljivosti na paracetamol ili bilo koji sastojak leka (videti : Šta sadrži lek Febricet supozitorije)
  • teškog oboljenja jetre
  • prisutnog ili skorašnjeg zapaljenja zadnjeg dela debelog creva ili čmara; krvarenja iz debelog creva

Kada uzimate lek Febricet supozitorije, posebno vodite računa ukoliko:

Ne smete prekoračiti preporučenu dozu leka. Izbegavajte istovremenu primenu drugih lekova protiv gripa, prehlade ili drugih lekova koji sadrže paracetamol. U slučaju dugotrajne glavobolje, odmah se obratite Vašem lekaru.

Odmah se obratite lekaru u slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja izuzetno velike doze. Prilikom primene supozitorija postoji mogućnost razvoja lokalne iritacije. Učestalost i jačina iritacije se povećavaju zavisno od trajanja terapije, intervala između doza i primenjenih doza.

Ukoliko i pored primene leka bol potraje duže od 5 dana, povišena temperatura duže od 3 dana ili se razvije neki drugi simptom, obavezno se obratite lekaru.

U slučaju teškog oboljenja jetre ili bubrega, obavezno se obratite lekaru pre početka primene paracetamola.

U slučaju proliva (dijareje), ne preporučuje se primena supozitorija.

Ukoliko Vam je potreban savet ili dodatna informacija, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Kako bi se izbegle moguće interakcije sa lekovima, lekara ili farmaceuta uvek treba obavestiti o upotrebi nekog drugog leka. Ukoliko je potrebno da se detetu odredi koncentracija mokraćne kiseline ili šećera u krvi, obavezno obavestiti lekara o upotrebi ovog leka.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate antikoagulantne lekove (protiv zgrušavanja krvi).

Ukoliko je potrebno, Vaš lekar će prilagoditi dozu oralnih antikoagulantnih lekova, tokom trajanja i nakon prekida terapije paracetamolom.

Primena leka Febricet supozitorija u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Pod normalnim uslovima, paracetamol se može koristiti u trudnoći i tokom dojenja. Pre upotrebe bilo kog leka tokom trudnoće i u periodu dojenja treba se posavetovati sa lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Febricet supozitorija na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka da paracetamol utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima I rukovanja mašinama.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FEBRICET SUPOZITORIJE?3

Lek Febricet uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje
Lek je namenjen deci težine od 12 do 16 kg (uzrasta od 2 do 5 godina).

Doziranje zavisi od telesne mase deteta, približan uzrast za određenu težinu deteta dat je samo kao relativna odrednica.

Preporučena dnevna doza paracetamola iznosi 60 mg/kg/dan, podeljeno u 4 pojedinačne doze, odnosno oko 15 mg/kg na svakih 6 sati.

Usled mogućnosti razvoja lokalne toksičnosti, ne preporučuje se primena supozitorija češće od 4 puta na dan. Trajanje rektalne terapije trebalo bi da je što moguće kraće.

U slučaju proliva (dijareje) ne preporučuje se primena supozitorija.
Lek je namenjen deci telesne mase od 12 do 16 kg (uzrasta od 2 do 5 godina): doza je jedna supozitorija od 200 mg. U slučaju potrebe, dozu ponoviti nakon 6 časova. Ne sme se prekoračiti dnevna doza od 4 supozitorije za 24 časa.

Ukoliko je neophodno, supozitorije se mogu primenjivati i kod osoba veće telesne mase, u kombinaciji sa drugim oblicima leka (Febricet tablete ili Febricet sirup), pri čemu se mora poštovati preporučeno doziranje.

Pravilnom primenom leka se izbegavaju kolebanja u jačini bola i telesnoj temperaturi.

Kod dece, lek se dozira u pravilnim razmacima kako tokom dana tako i tokom noći, najbolje svakih 6 časova, pri čemu razmak između doza ne sme biti manji od 4 časa.

U slučaju teške bubrežne bolesti, interval između dve primene leka mora biti najmanje 8 časova.

Ne primenjivati duže od 3 dana bez prethodne konsultacije sa lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko se
simptomi ni posle primene leka ne povlače, javiti se lekaru.

Način primene

Rektalna upotreba.
Operite ruke.
Lezite ili postavite Vaše dete da leži na boku sa kolenima prislonjenim uz grudni koš.
Nežno gurnite supozitoriju (vrhom okrenutu napred) u čmar (tj. rektum – završni deo crevnog trakta).
Gurnite supozitoriju što je više moguće; Stisnite butine.
Nakon stavljanja supozitorije, ostati u istom položaju narednih nekoliko minuta.

Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

KAKO ČUVATI LEK FEBRICET SUPOZITORIJE

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  1. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek - Febricet ®, supozitorije 5 x 200 mg. Broj rešenja za lek Febricet supozitorije : 515-01-8396-12-001 od 22.08.2013.
  2. Ibid
  3. Ibid