Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Saveti

FEBRICET TABLETE

Kutija 500 mg paracetamol tableta

Za Febricet tablete kao preparat paracetamola koji ublažava bolove i reguliše povišenu temperaturu bitno je da se primenjuju sa preporučenim vremenskim intervalom između doza tj. na 4 do 6 sati i da se ne prekorači maksimalna dnevna doza za određeni starosni uzrast.1

Kutija 500 mg paracetamol tableta

FEBRICET SIRUP

Bočica i kutija sirupa

Febricet sirup je pogodan za ublažavanje bolova i sniženje povišene telesne temperature kod dece, od odojčadi (uzrast 2-3 meseca, kod se lek može primenjivati isključivo po preporuci lekara) do dece od 12 godina. Febricet sirup se daje u intervalu od najmanje 4 sata između doza. Febricet sirup ne treba primenjivati kod dece duže od 3 dana bez lekarskog nadzora.2

Bočica i kutija sirupa

FEBRICET SUPOZITORIJE

Kutija 200 mg paracetamol supozitorija

Febricet supozitorije se primenjuju za lečenje blagog do umerenog bola i/ili sniženje povišene temperature. Lek je namenjen deci telesne mase od 12 do 16 kg. Ne sme se prekoračiti dnevna doza od 4 supozitorije za 24 časa. Ukoliko je neophodno, supozitorije se mogu primenjivati i kod osoba veće telesne mase, u kombinaciji sa drugim oblicima leka (Febricet tablete ili Febricet sirup), pri čemu se mora poštovati preporučeno doziranje.3

Kutija 200 mg paracetamol supozitorija
  1. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek - Febricet ®, tableta, 12 x 500 mg. Broj rešenja za lek Febricet®, tablete : 515-01-07489-13-001 od 17.07.2014.
  2. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek - Febricet ®, sirup 100 ml ( 120 mg/ 5 ml). Broj rešenja za lek Febricet sirup : 515-01-03811-13-001 od 28.11.2013.
  3. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek - Febricet ®, supozitorije 5 x 200 mg. Broj rešenja za lek Febricet supozitorije : 515-01-8396-12-001 od 22.08.2013.

Pogledaj Febricet proizvode

Saznajte više
Meda Hero sa proizvodima